مقالات هنری

 فلسفه هنر
 
 هنرديني و هنرقدسي 

مقالات موسیقی

 
هنرهاي‌ايراني‌و‌باستاني 

 
مقالات متفرقه هنری

 نقاشي،نگارگري     

 
روانشناسي هنر
   
 
هنر از نگاه بزرگان

هنر و خلاقيت

زيبايي شناسي

تذهیب

انسان وهنر
  

گالري

هنر هاي تجسمي 

هنرهاي باور نكردنياخبار

 مصاحبه و گفتگو

 ااخبار هنري
 
 كتابهاي هنري 

مدير سايت

 
 مقالات چاپ شده 

 خوشنويسي

اهداف سایت 
کیمیای هنر: هنر و خلاقيت

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]
 
تنگناهای ماندگاری و معیشت در هنر و خلاقیت
جمع آوری توسط f-qamari  پاسخی به پرسش ماندگار
"نویسنده و هنرمند در تنگناهای زندگی دست به خلاقیت می‌زند یا در کنج امن و آسایش؟ نقش تامین معیشت در بارآوری ادبی و هنری چه میزان است و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟ " (ماهنامه ماندگار)

در نگاهی به طرحواره‌ی نویسندگان و هنرمندان ایرانی در یكصد ساله‌ی اخیر، اگر ازمقوله ی هنرمندان پرسنلی و سفارش بگیر و شبه هنر و صله خواه بگذریم كه ذات‌اش با تمجید وغلو و تأیید ناراستی‌ها و تبلیغ وضعیتی ایستا در جوامعی بسته همراه است، نویسنده و هنرمند راستین ایرانی همیشه در رنج بوده است. نه كه در امن و آسایش قلم نزده بلكه به قول" شهریار"، با هر قلم زدنی، گوری ژرف تر را برای خود تدارك دیده است. سانسورو اختناق و پرونده سازی و مغضوب سنت و قدرت بودن، عیش هستی را از او گرفته و زندگی اش را دستخوش تلاطم های روحی و مادی بی شماری ساخته است. سرخوردگی ها، تبعید ها، مهاجرت ها و حتی نابسامانی های روانی و گاه نیزتمشیت هاو تكفیر ها، همیشه دامنگیراین طیف بوده است. اگر هم جا زده و دوام نیاورده و خود را ازگود بیرون كشیده و یا وانداده و همچنان نوشته ولو برای سایه اش، افسردگی و جدال اش با درون او را هرگز رها نساخته است. حالا اگر بپنداریم كه بالأخره آدمها فانی اند و مثل شمعی می شود فوتشان كرد و روشنی را از آنها گرفت، ولی این برخوردها، جریانات ادبی و سیلان پیشروهنر را دچار انسداد و عقیمی كرده است.
دوشنبه، 2 مرداد ماه، 1396 دیدگاهها
ادامه
 
خلاقیت و موسیقی
جمع آوری توسط f-qamari  


هنگامی که می خواهیم ازهنرومفاهیم بنیادین آن سخنی به میان آوریم،ناچاریم که فصلی مستقل وگسترده رابه بحث خلاقیت ونوآوری اختصاص دهیم. آنچنان که پیداست هنروهنرمندی،به معنای اصیل خود،نوعی خلق کردن وایجادکردن است که درچهارچوب فکری،احساسی وزیباشناختی مربوطه شکل گرفته وعرضه می شود.ازطرفی مفهوم خلاقیت بعنوان فرآیندی اساسی درهنر،درجنبه های دیگری مانند:آموزش،یادگیری،تولیدوهمچنین‌‌پیشرفت،ونوآوری‌های‌هنری،حضوریتاثیرگذاروتوانمندراداراست.اماازهمه مهمتر،نقش خلاقیت درمراحل رشدانسان وبررسی ماهیت آن بعنوان پدیده ای اساسی،درزندگی بشرمی باشد.بدین سبب بحث خودراازمنظری روان شناختی وساختاری آغازکرده ودربرنامه های بعدی به بررسی جنبه های گوناگون ارتباط خلاقیت،باهنروموسیقی خواهیم پرداخت. واژۀ خلاقیت درزبان فارسی به معنای آفرینندگی وتاکیدبرصفت خلق کردن بکاررفته ومصطلح می باشد.امااگرازمنظرروانشناختی به این موضوع بنگریم،باگستره ای وسیع، درجنبه های گوناگون روان شناسی مانند: روان شناسی رشد،شخصیت،تفکرورفتارروبرو خواهیم شد..هنگامی که مادرتلاش هستیم که بافکرواندیشۀ خود،مفهومی جدیدراکه تاکنون وجودنداشته ابداع کنیم،ازقدرت خلاقیت وآفرینندگی خویش استفاده می کنیم.انسان همیشه بادانش و آگاهی هایی که دراختیاردارددرپی ساختن واضافه کردن مفاهیم جدیددرعرصه های گوناگون علمی،فکری،هنری و...است
دوشنبه، 2 مرداد ماه، 1396 دیدگاهها
ادامه
 
ارتباط خلاقیت و خلافت انسان در فلسفه و عرفان اسلامی
جمع آوری توسط f-qamari  
خلاقیت‌ را در یك‌ تقسیم‌ كلی‌ می‌توان‌ به‌ دو معنی‌ بخش‌ كرد: اول‌ آنچه‌ كه‌ در روانشناسی‌ مطرح‌ می‌شود و بمعنای‌ «نوآوری‌» و نواندیشی‌ است‌. دوم‌ معنایی‌ كه‌ جنبة‌ فلسفی‌ بیشتری‌ دارد و در فلسفة‌ اسلامی‌ همواره‌ به‌ آن‌ معنا بكار می‌رود و بمعنای‌ خلق‌ از عدم‌ (و شاید مراد¬ف‌ creato ex nihilio) است‌. مقصود ما در این‌ مقاله‌ همان‌ معنای‌ دوم‌ آن‌ است‌.

دوشنبه، 2 مرداد ماه، 1396 دیدگاهها
ادامه
 
سايتهاي خوشنويسي

گروه آموزش هنر مدارس بروجرد

سایت شخصی بهرام حنفی

دانشگاه هنر تبريز

هنر هاي تجسمي

گالري خيال

خوشنويسي ياقوتي

خوشنويسي هنر ايران زمين

گالري آثارخانم پاشايي

موسسه تاليف ، ترجمه و نشر آثار هنري

درياي جمال

آتش در نيستان

راقم المدرس

هنر سراي چليپا

دنياي خوشنويسي (آزاده رستمي )

افتاب خط

وبلاگ خوشنویسی

روابط عمومي دانشگاه الزهرا

ارام جان

معلي (عجمي)

بانک-اطلاعاتی-هنرمندان-خوشنویس-و-نگارگران

فرشچان

خط و خوشنویسی

مشق عشق

ایرانی هنر

جمال خط

آثار هنری

کانون هنرجویان خوشنویسی با خودکار

مشق عشق

وبلاگ خوشنویسی

اکنون جاودانه ( مریم امام وردی )

کلبه خوشنویسان ایران

هنر کلید فهم زندگیست

صریر( وبلاگ کلاس فوق ممتازاستادفلسفی)

تالار خوشنويس

خط شيرين

خوشنويسي و خط

کلک زرین

هنر خوشنويسي

نستعلیق

سوز عشق

خط زيبا

خوشنویسی

کلک زرین

خوشنویسی تولدی دیگر

رویای شیرین خط

فوغ کلک ( شیرین شارستانی )

خروش نی

خورشید شبستان

سطرهای شوریده

قدما

پایگاه تخصصی آموزشگاه آزاد هنری

نیستان

هنر و خوشنویسی

هنر از دریچه ای دیگر ( سپیده مبرهن )

مرقعات خط

سیه مشق

قاصدک

خوشنویسی و خطاطی

عروس نستعلیق

سماع شکسته

مشق شکسته

مرقع زرین

آثار استاد غلامحسین امیر خانی

خوشنویسی ایرانی

نی نگار

هنر ( خوشنویسی)

وبلاگ خوشنویسی 2

قلم (خوشنویسی و تذهیب)

خط و خوشنویسی 2

شعب انجمن بیاض

خوشنویسی اسلامي(موسیقی سکوت)

خوشنويسي 3

نجواي قلم

خوشنويسي و هنر

گالري هنر

خط و خوشنویسی 4

يدالله كابلي

كرمعلي شيرازي

امير احمد فلسفي و الهه خاتمي

لينك و وبلاگ هاي تخصصي

استاد حيدري

مشاهير خطاطي ايران (ققنوس )

اثار امير خاني

فرهنگستان هنر

اثار خوشنويسان

ايوان خطاطي

همراه با اساتید

  لیست سایتهاو بلاگهای هنري
 

Essays


gilding  

 
 
مقالات خوشنویسی

  تاریخچه خوشنویسی

مقالات خوشنویسی         
 
تاریخچه زبان فارسی

  کاغذسازی  

                   

بیوگرافی و آثار هنرمندان

 بانوان خوشنویس (قدما)

 خوشنويسان تراز اول
 
 بانوان خوشنويس معاصر

اثاراستاد وهنرمندعزیز